Chakra's

Wat zijn chakra's

Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘wiel’. Chakra’s zijn energiepunten in je lichaam die je je voor kunt stellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen. Je hele lichaam zit vol met deze energiepunten maar we nemen de belangrijkste 7 door.
De zeven hoofdchakra’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het welzijn van lichaam en geest. Elk chakra heeft invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Je vind hier per chakra een beknopte uitleg

drop of water, drip, water
rose, flower, dew

Het eerste chakra

Het eerste Chakra wordt ook wel het wortelchakra of stuitchakra genoemd. Volgens chakrakenners helpt je stuitje namelijk bij balans en een stevige houding. Ook zegt het eerste chakra iets over je zelfvertrouwen en waardering voor het leven. Dit energiecentrum geeft namelijk aan of je het wel een beetje naar je zin hebt en wat je graag zou willen doen. Je kunt het eerste chakra daarom zien als je symbolische wortels. Je staat met beide benen op de grond (je bent goed geaard) en je voelt je zeker. De kleur die bij het eerste chakra hoort is Rood.

orange, citrus fruit, fruit

Het tweede chakra

Het tweede chakra bevindt zich net onder de navel en is verbonden met de geslachtsdelen, nieren, blaas en baarmoeder.

Deze chakra staat voor balans op zowel emotioneel als seksueel vlak. Het geeft je kracht om op een gezonde manier relaties aan te gaan met andere personen.

Bij dit chakra hoort de kleur oranje. Oranje geeft een gevoel van creativiteit, energie, wilskracht en enthousiasme.

sunflower, bee, macro

het derde chakra

Het derde chakra wordt ook de Zonnevlecht genoemd. De zonnevlecht bevindt zich ter hoogte van de navel.
De organen die erbij horen zijn de maag, dunne darm, lever en milt.
Bij het zonnevlechtchakra hoort de kleur geel. Geel staat voor vrolijkheid, optimisme en wijsheid. Naast deze positieve effecten staat geel ook voor dominatie, agressie en onenigheid.

emotion, symbol, luck

het vierde chakra

Het derde chakra wordt ook wel het hartchakra genoemd. Het bevindt zich in het midden van de borst, net naast het hart. De gelinkte organen zijn het hart, de longen en de ademhaling.

Het vierde chakra vormt het centrum van het lichaam. Het is het middelste, het “koppelstuk” tussen de bovenste 3 en de onderste 3 chakra’s.
Het staat voor intimiteit, geborgenheid en liefde. Niet alleen voor jezelf maar ook liefde voor de ander.

Bij het hartchakra hoort de kleur groen. Groen staat voor kalmte, hoop en vrede. Ook staat groen voor jaloezie, afgunst en bijgeloof.

hormoon balans

het vijfde chakra

Het vijfde chakra wordt ook het keelchakra genoemd en bevindt zich bij de keel. Het wordt gelinkt aan de stembanden, mond, nekwervels en de schildklier.

Dit chakra staat voor communicatie en uiting van de emoties. Het gaat om wat we zeggen en hoe we dat zeggen. Niet alleen is jouw eigen communicatie van belang, maar ook dat van de ander. Leer rust te hebben en te luisteren.

Bij het keelchakra hoort de kleur blauw. Blauw staat voor rust, onafhankelijkheid, creativiteit en oprechtheid. Daartegenover staat blauw ook voor depressie en oververmoeidheid.

water lily, lotus, water

Het zesde chakra

Het zesde chakra bevindt zich in het midden op je voorhoofd op de plek van je derde oog. Het wordt ook het derde oog chakra genoemd en is verbonden aan de ogen, gezicht, pijnappelklier en het zenuwstelsel.

Deze chakra staat voor verbeelding, wijsheid en inzicht. Het derde oog vangt zaken op die wij fysiek niet kunnen waarnemen. Eigenlijk “ziet” dit chakra door middel van gevoel.

Bij het derde oog hoort de kleur indigo. Indigo staat voor waarnemen en verkoeling. Het is het raakvlak van emotionele en spirituele gebeurtenissen.

tree, lavender, lonely

Het zevende chakra

Bovenop je hoofd zit het zevende chakra, je kruinchakra. Het is verbonden aan de hersenschors en het zenuwstelsel.

Dit is de plek die je verbindt met de geestelijke wereld en staat in contact met verlichting en spiritualiteit.  Het zorgt ervoor dat je energie optimaal door je lichaam kan stromen.

Bij het kruinchakra hoort de kleur violet. Violet staat voor spiritualiteit, zelfobservatie en overtuiging. Daartegenover staat violet ook voor arrogantie.